SimiDesign
The Great Indian Truck

The Great Indian Truck


Denna affisch är inspirerad av de färgglada gatorna i Indien. Det är A3 ( 29,7 x 42.0cm ) i storlek och tryckt på Arctic silk 200 gr papper . På den högra botten av varje affisch , har jag diskret tecknat mitt namn " simigauba''  Ramen ingår inte i detta pris . Faktiska färgerna kan variera något beroende på vilken typ av fotografering och övervaka färginställningar .

Tips : Jag har använt Ribba ram med passepartout , för den här bilden som finns på Ikea för 99 kronor .

This poster is inspired by the colorful Streets of India. It is A3 (29.7 x 42.0cm) in size and is printed on Arctic silk 200 gr paper.

At the right hand bottom of each poster, I have discretely signed my name 'simigauba'

The frame is not included in this price.
Actual colors may slightly vary due to the nature of photographing and monitor color settings.

Tips : I have used the Ribba frame with passepartout, for this picture which is available at Ikea for 99 Sek.

199 SEK