SimiDesign
Cycle Rickshaw

Cycle Rickshaw


Denna affisch är inspirerad av de färgglada gatorna i Indien.
Det är A4 ( 21 av 29,7 cm ) i storlek och tryckt på Arctic silk 200 gr papper . Denna affisch är en del av, en uppsättning av tre serier , som innefattar en auto rickshaw , en cykel rickshaw och en lastbil alla A4 i storlek. Denna affisch kan köpas som en uppsättning av tre serier eller som en enda affisch som well.At den högra botten av varje affisch , har jag diskret tecknat mitt namn " simigauba''.  Ramen ingår inte i detta pris . Faktiska färgerna kan variera något beroende på vilken typ av fotografering och övervaka färginställningar .

Tips : Jag har använt Nyttja ramen för den här bilden som finns på Ikea för 29 kronor .

This poster is inspired by the colorful Streets of India. It is A4 ( 21 by 29.7 cms) in size and is printed on Arctic silk 200 gr paper.
This poster is a part of, a set of 3 series, which includes an auto rickshaw, a cycle rickshaw and a truck all A4 in size. This poster can be bought as a set of three series or as a single poster as well.

At the right hand bottom of each poster, I have discretely signed my name 'simigauba'
The frame is not included in this price.

Actual colors may slightly vary due to the nature of photographing and monitor color settings.

Tips : I have used the Nyttja frame for this picture which is available at Ikea for 29 Sek.
99 SEK